AAM ab Förpackningsmaskiner

HEM ¦ OM OSS ¦ NYHETER ¦ PRODUKTER ¦ KONTAKT
  Innovative packaging

Januari 2006  
AAM ab inleder samarbete med Synchropack

Mars 2007  
AAM ab övertar representationen för IVECOpack

Januari 2009
AAM ab representerar Synchro Group bestående av Synchropack och Synchrofeed

December 2009
AAM ab inleder samarbete med Primodan och Primoreels

AAM ab inleder samarbete med Primodan och Primoreels

 

 

Se sidan om produkter för mera information om Primodan.

 

 

    

• aamab.com © 2006 •